köpguide för konferensbord

Åtskilliga timmar har man tillbringat i konferenslokaler. Lika många timmar har man suttit på och vid möbler för detta 'ända'mål. Det har varit både i arbetet, i utbildning, i föreningslivet och på fritiden. Ibland har man suttit riktigt skönt, andra gånger har man istället inget annat önskat än att få resa på sig och försvinna därifrån.

Jag minns särskilt en gång för många år sedan då jag hade fått trycksår på ryggraden efter några timmar. Då vägde jag förvisso 20 kg mindre än idag, men oavsett kroppshydda bör konferensmöbler vara bekväma.

Men det är inte bara sittmöbler som är viktiga. Lika viktiga är konferensborden. Höjden speciellt, men även bredden. Om tanken är att man till exempel ska äta vid bordet också, bör måttet vara lite mer tilltaget. Men det finns annat man också bör tänka på. Till exempel kan det bli mindre trevligt för konferenshållaren om denna använder kjol. Konferensmöbler på nätetSjälvklart kan man i de fallen tänka på möbleringen, eller ännu hellre, använda så kallade frontpaneler. På www.azdesign.se kan man få dessa paneler till några av de bord de har till försäljning.

Ibland kan en lokal behövas användas till lite festligare arrangemang. Då är det praktiskt med bord till konferenser som enkelt och tillfälligt kan plockas undan.  Fällbart och stapelbart  kan jag då rekommendera.